Misdrijven kennen geen kleuren | Praktijk

Misdrijven kennen geen kleuren is een diversiteitsproject van de Forensische Unit van het CAW Regio Dendermonde.

Vanuit een nodenanalyse binnen het team Justitieel Welzijnswerk, de gevangenis en het ruimere CAW werden een aantal doelstellingen opgesomd.  Deze werden geconcretiseerd in een actieplan met volgende acties:

 • een taalregistratiefiche opmaken voor elke gevangene in de gevangenis van Dendermonde
 • groepsonthaal voorzien in de gevangenis met een tolk Roemeens
 • kantinelijsten gevangenis vertalen
 • taalfiches maken voor penitentiaire beambten
 • de gevangenisbibliotheek interculturaliseren
 • het opstarten van een sociaal-artistiek project in de gevangenis
 • sociaal tolken vormen
 • het vrijwilligerswerk interculturaliseren
 • opstarten van pilootproject rond interculturele competenties bij penitentiair beambten
 • intervisies team Justitieel Welzijnswerk en Slachtofferhulp rond casussen met cliënten uit de etnisch-culturele minderheden
 • aanzet tot literatuurstudie rond diversiteit in forensische context

Dit project kaderde, net als het project Kleurrijke slachtofferhulp, in het breder initiatief van de Managers van diversiteit van de Vlaamse Gemeenschap. 

Doel van het project?

Het algemene doel van ‘misdrijven kennen geen kleur’ is om de preventieve en herstelgerichte aanpak van criminaliteit – vanuit een welzijnsoptiek – te vertalen naar slachtoffers, daders en hun resp. naastbestaanden, waarbij één of meerdere partijen (dader of slachtoffer) behoren tot een etnisch culturele minderheid. 

Wie doet het?

CAW regio Dendermonde.

Graag meer info?

Neem dan contact op met het team Justitieel Welzijnswerk van het CAW regio Dendermonde: 052 25 99 54