Moslims in Vlaanderen over disability en “zorg” | Onderzoek

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe moslims in Vlaanderen betekenis geven aan disability en “zorg”.

De onderzoekster voerde diepteinterviews met moslims met een functiestoornis, naasten van moslims met een functiestoornis en professionals uit de onderwijs-en hulpverleningscontext.

Belangrijkste conclusies

-> Moslims geven op meerdere manieren betekenis aan disability:

  • door gebruik te maken van de vier modellen van disability: het religieuze, het medische, het sociale en het culturele model
  • door gebruik te maken van een theologisch discours, waarin religieuze methoden van coping een ontzettend belangrijke plaats innemen
  •  door gebruik te maken van een discours van emotionele, financiële en (voornamelijk) sociale last
  • door gebruik te maken van vijf mensbeelden, waarin personen met een beperking worden voorgesteld als gezegende of heilige mensen, als paria, als lachwekkende figuren, als hulpbehoevende mensen of als gewone mensen

-> Verder toont het onderzoek aan dat het proces dat ertoe moet  leiden dat er in de hulpverlening rekening wordt gehouden met culturele en religieuze verschillen in Vlaanderen nog in de kinderschoenen staat.

-> Professionals denken wel al na over de factoren die de behandeling van moslims kunnen beïnvloeden (bv. taalproblemen), maar breiden dit denkwerk nog  te weinig uit tot de religieuze en culturele eigenheid.

Wie voerde het uit?

Karima El Boujaddayni.  In het kader van haar studie Orthopedagogie aan de Universiteit Gent.

Lezen?

Download hier Moslims in Vlaanderen over disability en “Zorg”