Motief vzw | Organisatie

Motief vzw

Vzw Motief is een vormingsinstelling die gespecialiseerd is in het thema 'Geloof en samenleving'. Motief is een autonome instelling die zich vrij en onafhankelijk van religieuze instituten beweegt.

Doel?

Mensen stimuleren om in groepen en gemeenschappen levenslang te leren en te groeien in bewustwording:

• rond de eigen religieuze identiteit 

• rond de religieuze identiteit van medeburgers in deze multiculturele samenleving

• rond de maatschappelijke context waarin ieder zijn / haar religieuze identiteit beleeft

• rond de verstrengeling van een religieus / spiritueel bewustzijn en een politiek bewustzijn; en dus ook de verwevenheid van een godsdienstige en een socio-politieke praktijk

Aanbod?

-> vormingsaanbod over onderwerpen als diversiteit in de armoedestrijd, jongeren en islam en veranderingsprocessen omtrent levensbeschouwelijke identiteit in organisaties

-> publicaties over het brede thema geloof en samenleving

-> organisatie van lezingen en studiedagen

 

Graag meer info?

Surf naar de website van Motief