Netwerken cultuursensitieve zorg | Netwerk

Netwerken cultuursensitieve zorg

De Netwerken cultuursensitieve zorg bestaan in Antwerpen, Brussel en Gent. Het zijn samenwerkingsverbanden van Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG’s) en soms ook integratiecentra.

De Netwerken ondersteunen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bij de uitbouw van cultuursensitieve zorg voor etnisch-culturele minderheden, vluchtelingen en mensen met een precair verblijfsstatuut in het bijzonder. Dit doen ze in samenwerking met relevante partners in hun regio.

Doelstellingen?

● Hulpverleners deskundiger maken rond cultuursensitieve zorg via vorming, intervisie en overleg.

● Het hulpverleningsaanbod van CAW en CGG beter bekendmaken bij mogelijke doorverwijzers en/of de etnisch-culturele minderheden, vluchtelingen en mensen met een precair verblijfsstatuut en het faciliteren van de toeleiding voor de doelgroep.

● De samenwerking, doorverwijzing en de afstemming tussen de diensten optimaliseren en netwerking realiseren.

● Vraag en aanbod rond cultuursensitieve zorg detecteren en onderzoeken op welke manier hieraan tegemoet kan worden gekomen.

Aanbod van de netwerken op een rijtje: