Onderzoeksproject Seksuele vorming en identiteit (NL) | Onderzoek

Drie publicaties rond allochtone jongeren en seksualiteit, uitgebracht in het kader van een project rond seksuele vorming en identiteit.

In een eerste onderzoek werd gepeild naar de rationele en seksuele opvattingen van allochtone jongeren. Daarnaast verscheen een artikelenreeks over seksueel misbruik onder allochtonen. Het derde onderdeel zoomt in op de informatiebronnen die allochtone jongeren raadplegen bij hun vragen over seks, seksualiteit en relaties.

Een greep uit de conclusies van de drie publicaties

  • Alleen de focus op religie en cultuur is niet voldoende. Straatcultuur, sociaaleconomische klasse en conservatieve culturele opvattingen spelen alle een belangrijke rol in de seksuele vorming en identiteitsontwikkeling van jongeren. De combinatie van deze drie factoren geven een hoge risico voor jongeren om verkrampte beelden en inzichten te ontwikkelen over seksualiteit en relaties.
  • Allochtone meisjes en jongens lopen 11% meer kans om slachtoffer te worden van seksueel misbruik dan autochtone leeftijdsgenoten
  • 3% van de autochtone jongeren dwong al eens iemand tot seksuele handelingen. Voor Surinaamse en Antilliaanse jongeren gaat dit op voor 8%, voor 11% van de Turkse en Marokkaanse jongens.
  • Mogelijke oorzaken voor bovengenoemde cijfers: schaamte en taboe voor alles wat met seksualiteit te maken heeft, het ideaal van maagdelijkheid in een context van overdaad aan bloot en seks in media, macho- en straatcultuur, familie- en eercultuur
  • Internet blijkt een nuttige informatiebon te zijn voor (allochtone) jongeren voor informatie en discussie in relatie tot relationele en seksuele vorming.
  • Jongeren kunnen hun peergroup ervaren als een bron van inspiratie en steun maar de groep kan ook sociale druk geven en aanzetten tot grensoverschrijdend gedrag, ook op seksueel gebied.
  • Een deel van de allochtone ouders begeleidt haar kinderen niet of slechts beperkt bij de seksuele ontwikkeling. Allochtone ouders moeten hierin ondersteund worden
  • Seksuele vorming door allochtone ouders is veelal gendergevoelig en wordt ingevuld door (gender)stereotiepe opvattingen over seksualiteit.
  • In allochtone gezinnen hebben meisjes meer kans op seksuele voorlichting dan jongens.

Aanbeveling voor de praktijk

Elk van deze onderzoeken eindigt met een reeks aanbevelingen voor beleidsmensen en hulpverleners die werken met allochtone jongeren.

Wie voerde het uit?

Verschillende onderzoekers, voor het ACB Kenniscentrum.

ABC Kenniscentrum adviseerde Nederlandse bedrijven, instellingen en (lokale) overheden wanneer het gaat om vraagstukken die te maken hebben met diversiteit, emancipatie en participatie. Sinds juli 2012 heeft de organisatie haar werkzaamheden stopgezet.

Lezen?

Klik hier voor het onderzoek naar rationele en seksuele opvattingen van allochtone jongeren.

Klik hier voor het artikel rond over seksueel misbruik onder allochtonen

Klik hier voor het onderzoek naar onderzoek naar de informatiebronnen die allochtone jongeren raadplegen bij hun vragen over seks, seksualiteit en relaties