Op weg. Psychosociale en therapeutische begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen | Boek

Psychosociale en therapeutische begeleiding van niet-begeleide minderjarige asielzoekers

De opvang en begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen stelt begeleiders en hulpverleners voor heel wat uitdagingen. Het is van groot belang dat deze jongeren in de eerste opvang goede psychosociale begeleiding krijgen. 

 
Dit boek geeft een beeld van de verschillende mogelijkheden om therapeutische begeleiding te bieden aan jongeren met ernstige emotionele problemen. Onder andere volgende thema's worden besproken:
 
-> wie en wat zijn niet-begeleide buitenlandse minderjarigen
-> psychosociale begeleiding in de eerste opvang
-> therapeutische begeleiding: diagnostiek, werkvormen
-> hoe omgaan met een taalbarrière
-> samenwerking en netwerking tussen verschillende organisaties 
 

Voor wie is dit boek interessant?

Voor iedereen die beroepshalve in contact komt met niet-begeleide buitenlandse minderjarigen.
Denk daarbij aan medewerkers  van opvangcentra en lokale opvanginitiatieven, centra voor geestelijke gezondheidszorg, onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers, centra algemeen welzijnswerk, psychiatrische diensten en integratiecentra.
 

Wie heeft het geschreven?

Eric Broekaert is hoogleraar aan de vakgroep orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Ilse Derluyn en Barbara Wille waren wetenschappelijk medewerker aan dezelfde vakgroep. Tinne De Smet was pedagogisch stafmedewerker bij het Lokaal opvanginitiatief De Lier in Ieper.
 

Lezen?

 
 

Volledige productinfo

Auteur: Broekaert, E., Derluyn, I., Wille, B., De Smet, T 
Titel: Op weg. Psychosociale en therapeutische begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen
Uitgeverij: Garant
Jaar: 2005
Aantal pagina's: 140
ISBN: 9789044117318
Richtprijs: 14,90 euro