Opvoedingsondersteuning voor moeilijk bereikbare doelgroepen in regio Genk | Praktijk

Opvoedingsondersteuning moeilijk bereikbare doelgroepen

In regio Genk lopen verschillende buurtprogramma’s rond opvoedingsondersteuning op maat van moeilijk bereikbare doelgroepen. O.a. volgende projecten:

  • Speel’Wij: een ervaringsgericht programma waarbij  (allochtone) ouders en kinderen in de voorschoolse leeftijd wekelijks samenkomen met hun peuters: spelen, babbelen, ontmoeten, lachen en leren van mekaar zijn vaste ingrediënten.
  • Babbel’ma: bedoeling van Babbel'ma is om (allochtone) moeders met jonge kinderen te ondersteunen op het vlak van opvoeding, heel ruim geïnterpreteerd. De ondersteuning kan zowel informatief, emotioneel als praktisch van aard zijn. Uniek aan het project is dat deze ondersteuning in hoofdzaak gebeurd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn zelf moeders (van Turkse, Marokkaanse en Belgische afkomst) die als ervaringsdeskundige en als een soort supporter aan de kantlijn staan of meedoen. "Een vriendin mét beroepsgeheim" benoemen ze als hun eigen sterkte!
  • Vaders nemen het voortouw: Van een vrijblijvende praatgroep voor vaders geëvolueerd naar een kerngroep van jongere vaders  (2de en 3de generatie, maar ook nieuwkomers) die een vastomlijnd programma hebben, consequent deelnemen en op een zeer open manier 'debatteren' over de toekomst en het welzijn van hun eigen kinderen, groot en klein. Het zijn meestal dertigers, hoger opgeleid, tewerkgesteld, allemaal uit de regio Genk. De gesprekken worden begeleid door een tandem van twee Marokkaanse begeleiders. 

Doel?

Rode draad door deze projecten is het bereiken van ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’, waaronder allochtone moeders en vaders voor het aanbieden van opvoedingsondersteuning.

Wie doet het?

Bovenstaande initiatieven gaan allemaal uit van de Opvoedingswinkel Genk. De opvoedingswinkel is een realisatie van Pas vzw en Stad Genk.

Graag meer info?

Klik hier en lees meer over bovenstaande en andere activiteiten van Opvoedingswinkel Genk.

Je kan bellen naar 089 36 79 40 of 41 of mailen naar info@opvoedingswinkel.be