Orbit vzw | Organisatie

Orbit vzw is een socioculturele organisatie die beweging maakt rond diversiteit, racisme en migratie. 

 

Orbit vzw bevordert het samenleven van en de democratische samenwerking tussen mensen uit verschillende cultuurgroepen, religies en levensbeschouwingen. Het zet ook in op het respect voor de verhalen, de rechten en de waardigheid van mensen met een migratiegeschiedenis. 

 

Doel?

-> Racisme en discriminatie keren in de individuele levenssfeer en in maatschappelijke instellingen

-> De effectieve en systematische ‘ontmoeting in verscheidenheid’ bevorderen tussen personen en groepen van verschillende etnisch-culturele achtergrond, religie en levensbeschouwing 

-> Immigratie benaderen vanuit de oorzaken en de immigranten erkennen als rechtzoekenden  

-> Culturele en levensbeschouwelijke diversiteit effectief laten doordringen in het organisatie-, personeels- en vrijwilligersbeleid in het (christelijk) middenveld en de kerken

 

Aanbod?

-> Vormingsaanbod rond onder andere omgaan met racisme, gemengde relaties en migratie

-> Publicaties zoals een interreligieuze jaarkalender en een onderzoek naar cultuur- en religiegemengde partnerrelaties.

-> Regionale activiteiten rond religie, interculturaliteit en migratie

 

Graag meer info?

Klik hier voor meer info over het aanbod van Orbit vzw