Orgaandonatie en levensbeschouwing | Voorlichtingsmateriaal

Veel materiaal over het thema orgaandonatie en levensbeschouwing is er niet. Hieronder vind je een aantal weblinks die een eerste aanzet geven.

  • Op de website van De Maakbare Mens staat een pagina die een korte inleiding geeft over hoe er vanuit verschillende levensbeschouwing naar orgaandonatie wordt gekeken.
  • De Nederlandse islamgeleerde Mohammed Ghaly deed onderzoek naar het draagvlak voor orgaandonatie onder Nederlandse moslims. Het onderzoek zelf kan je niet downloaden op het net.  Wel het opiniestuk dat Ghaly over dit onderwerp schreef voor het NRC Handelsblad.
  • Voorlichtingsfolders over orgaandonatie die zich specifiek richten tot etnisch-culturele minderheden zijn er niet. Op http://www.transplantatiestichting.nl/webshop/Voor-anderstaligen vind je Nederlandse voorbeelden. Ze zijn wellicht niet 100% bruikbaar in Vlaanderen, maar kunnen een handvat betekenen voor wie het met anderstalige cliënten wil hebben over dit gevoelige thema.