Ouder worden in Vlaanderen | Voorlichtingsmateriaal

Met dit kant-en-klaar voorlichtingspakket kan je allochtonen informeren over de Vlaamse ouderenzorg. Je kan ermee aan de slag in je eigen organisatie of wijk, waarbij je in zes bijeenkomsten twintig deelnemers kan inlichten.

Met Ouder worden in Vlaanderen wilden de initiatiefnemers de vicieuze cirkel van wederzijdse onbekendheid tussen allochtone senioren en reguliere ouderenvoorzieningen doorbreken.

Voor wie?

Ouder worden in Vlaanderen mikt enerzijds op allochtone ouderen, anderzijds op de plaatselijke zorgsector.

Allochtone ouderen krijgen informatie over de bestaande voorzieningen voor senioren. Binnen de allochtone gemeenschappen worden mensen aangemoedigd zich te bezinnen over hun migratie en het leven als senior in Vlaanderen. 

Lokale werkgroepen worden uitvoerig geïnformeerd over de situatie van allochtone ouderen. Met hun vragen kunnen ze terecht bij de projectleiders.

Wie heeft het gemaakt?

Het project was een initiatief van de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen.

Graag meer info?

Voor verdere inlichten kan je terecht bij: