Over levensbeschouwelijke zorg | Brochure

levensbeschouwelijke zorg

Het is wettelijk geregeld dat iedereen in zijn zorginstelling recht heeft op morele, filosofische en godsdienstige bijstand, die in overeenstemming is met zijn levensovertuiging. Met deze publicatie over levensbeschouwelijke zorg willen we op een laagdrempelige manier het personeel van zorginstellingen informeren over alle erkende levensbeschouwingen en hun visie t.a.v. ziekte, verlies en dood.

Voor wie zijn de teksten interessant?

Personeel van zorginstellingen

Wie heeft de teksten geschreven?

Deze publicatie werd gerealiseerd door het huisvandeMens Brussel-Jette. De teksten van de infofiches werden opgesteld door de erkende zendende organen en vallen volledig onder hun verantwoordelijkheid.

Lezen?

Download de fiches hier.