Pilot Implementatie Positief Zwanger | Rapport, Methodiek, E-learning

Hoe kan een online zelfhulpcursus voor Turkse en Marokkaanse zwangere vrouwen met depressieve klachten in de verloskundigenpraktijk worden gebruikt?

Positief Zwanger is een online cursus voor zwangere Turkse en Marokkaanse vrouwen met depressieve klachten. De cursus bestaat uit 6 lessen die de vrouwen individueel, thuis, in hun eigen tijd, via het internet kunnen volgen op het moment dat het hen uitkomt. De cursus is momenteel beschikbaar in de talen Nederlands, Turks en Arabisch.

De cursus is gebaseerd op de bewezen effectieve Amerikaanse ‘Mothers and Babies course’. Deze is herbouwd en vertaald naar de Nederlandse online zelfhulpcursus Positief Zwanger.

Een belangrijk bestanddeel van de cursus is gedragsactivatie, een effectieve therapievorm bij depressieve klachten. Daarnaast bestaat de interventie Positief Zwanger uit cognitief therapeutische elementen (CBT). In diverse onderzoeken is de effectiviteit van CBT bij depressieve klachten aangetoond, ook als CBT wordt aangeboden via het internet.
In een – door ZonMw gefinancierd - pilot project is gekeken hoe deze online zelfhulpcursus in de verloskundigenpraktijk kan worden gebruikt. De resultaten, geleerde lessen én aanbevelingen zijn te lezen in dit eindrapport.

Wie heeft dit geschreven?

Het rapport werd in 2017 geschreven door Odile Smeets, Merel Haverman en Jeannet Kramer.

Geïnteresseerd?

Download hier het rapport met de aanbevelingen over het gebruik van de cursus in de verloskundigenpraktijk.

Ga aan de slag met het online instrument via de website www.positiefzwanger.nl.