Pluricultureel verplegen | Werkgroep

De werkgroep Pluricultureel Verplegen werd opgericht in de schoot van het Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV). Leden zijn verpleegkundigen en vroedvrouwen die werken in diverse sectoren. Allen hebben interesse voor de verscheidenheid van de culturen binnen de zorgvraag.

Doelstellingen?

  • Inzicht verkrijgen in de culturele, religieuze en levensbeschouwelijke eigenheden die invloed kunnen hebben op de relatie patiënt/verpleegkundige-vroedvrouw.
  • Verpleegkundigen en vroedvrouwen van diverse afkomst de mogelijkheid bieden specifieke informatie met elkaar uit te wisselen.
  • De horizon van zorgverstrekkers verruimen in deze pluriculturele maatschappij.

Gerealiseerde projecten en materialen?

De werkgroep:

  • Organiseerde een studiedag tijdens de Week van de Verpleegkunde in 2009, 2010 en 2011 en 2012.
  • Leverde artikels in het tijdschrift “Nursing” en zoekt mee naar gastsprekers voor andere werkgroepen en organisaties.
  • Begeleidde eindwerken en informeert en adviseert individuen, organisaties en opleidingsinstituten
  • Boek Pluriculturele zorg, ook onze zorg
  • Aanspreekpunt voor multi- en pluriculturele problemen

De werkgroep zal deze activiteiten ook in de toekomst verder zetten.

Lid worden?

Verpleegkundigen en vroedvrouwen die interesse hebben om actief deel te nemen aan onze werkgroep zijn altijd welkom. De werkgroep komt elke maand (behalve juli en augustus) samen  op een weekdag van 13u tot 15u op het NVKVV te Brussel.

Graag meer info?

Contacteer werkgroepvoorzitter René Tytgat:050 33 92 45 of 0498 85 68 39