Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren - Een tool- en handboek voor eerstelijnswerkers | Boek, Handboek, Instrument

Over het boek

Eerstelijnswerkers die vandaag willen werken aan positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren staan onder een sterke maatschappelijke druk. Het publieke debat is immers in de ban van thema’s als ‘terreur’, ‘religieus extremisme’, ‘radicalisme’. Thema’s waarbij voortdurend en schijnbaar vanzelfsprekend een link wordt gelegd met moslims. De complexiteit van de actuele realiteit, de onduidelijkheid rond begrippen als terreur en radicalisering en de angst die hierdoor in de hand wordt gewerkt, creëren bij heel wat leerkrachten, schooldirecties, jeugdwerkers en hulpverleners een handelingsverlegenheid. Of erger: een handelingsdwang. Een repressieve veiligheidslogica dreigt in het eerstelijnswerk stilaan de ‘normale’ pedagogische logica te verdringen. Een antiradicaliseringsindustrie speelt daar gretig op in met praktische checklists, quick fixes, hapklare ‘tools’ en handige methodiekjes. Met korte bijscholingsprogramma’s waarin experts pasklare antwoorden bieden op dringende praktijkcases hopen we te leren hoe we radicaliserende jongeren vroegtijdig kunnen detecteren en weerwerk bieden. ‘Preventie van radicalisering’ is de bril geworden waardoor we naar ons dagelijkse werk met jongeren kijken. Maar werken we op die manier geen selffulfilling prophecy in de hand? In welke mate creëren we precies het probleem dat we eigenlijk trachten in te dijken?

Dit tool- en handboek is een poging om in het huidige radicaliseringsdiscours even een stapje achteruit te zetten en terug te keren naar de vraag: Wat is onze pedagogische opdracht als eerstelijnswerkers? Hoe verhouden we ons tot de actuele context en met welke visie gaan we daarin aan de slag? Hoe krijgen we de glazen in onze professionele bril weer helder? Wat is onze reële handelingsruimte en hoe kunnen we die ten volle gebruiken? Hoe krijgen we opnieuw vertrouwen in de deskundigheid waarover we beschikken om een diepgaande, constructieve rol te spelen in de positieve identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren? 

Dit boek toont hoe visie, handelingssleutels en concrete methodische tools intrinsiek met elkaar verbonden zijn. In het omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit pleiten de auteurs ervoor om consequent te durven kiezen voor een transformatielogica en een emancipatorische aanpak.

Over de auteurs

Dit handboek is een publicatie van vzw Motief, een door de Vlaamse overheid erkende vormingsinstelling gespecialiseerd in ‘levensbeschouwing en samenleving’.

Het boek kwam tot stand bij het ontwikkelen en begeleiden van vormingsprogramma’s voor professionals omtrent ‘omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit’ en ‘positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren’.

De auteurs zijn allen verbonden aan Motief – Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving, met zetel in Antwerpen. Samira Azabar, sociologe, en Rosalie Heens, vergelijkende cultuurwetenschapper, zijn er educatief medewerker. Jonas Slaats, godsdienst- en vergelijkende cultuurwetenschapper, is projectmedewerker. Elke Vandeperre, sociaal-cultureel werker, is de coördinator van Motief.

Lezen?

Bekijk alvast de inhoudsopgave en het woord vooraf.

Klik hier als u het boek Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren wil bestellen via de website van de uitgeverij.

Gedetailleerde productinfo

Auteurs: Elke Vandeperre, Jonas Slaats, Rosalie Heens en Samira Azabar

Titel: Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren - Een tool- en handboek voor eerstelijnswerkers

Uitgeverij: Garant Uitgevers nv

Jaar van uitgave: 2017

ISBN: 9789044134964

Aantal pagina's: 416

Richtprijs: 39.00 euro