Preventie- en hulpverleningsaanbod aan allochtonen met druggebruikende kinderen | Praktijk

Allochtonen en drugs

Dit project had als doel ouders (en omgeving) van druggebruikende kinderen uit etnisch-culturele minderheden te bereiken, ondersteunen en begeleiden.

Dit project liep tussen juli 2007 en eind 2010. Het liep in 2 grote fasen:

  • 2007-2008: bevraging van de doelgroep, praktijkbezoeken, literatuuronderzoek, verkennen van methodieken
  • 2009-2010: uitvoering van concrete acties, zoals  uitwerken van de tuppercare-methodiek, een toneelstuk over drugs en verslaving en de bekendmaking van het familietehuis (individuele begeleiding van Turkse en Maghrebijnse familieleden van druggebruikers)

Wie doet het?

Dit project was een initiatief van De Kiem, in samenwerking met het Centrum voor Alcohol- en andere Toxicomanieën (CAT) en De Eenmaking.

  • De Kiem is een organisatie die een therapeutisch programma aanbiedt aan druggebruikers en hun omgeving.
  • Het CAT is een onderdeel van CGG Eclips
  • De Eenmaking was een organisatie die de brug van allochtonen naar de (drug)hulpverlening trachtte te verkleinen. In 2011 werd De Eenmaking overgenomen door CAW Artevelde.

Graag meer info?

Contacteer dan Jo Thienpont van De Kiem: 09 245 38 98