Prinsessen en Players | Educatief materiaal

allochtone jongeren en rolpatronen

Prinsessen en Players is een educatieve bundel om met (allochtone) jongeren te werken rond rolpatronen en stereotype man – vrouwverhoudingen.

Veel jongeren zijn zich niet altijd bewust van de rolpatronen die in een bepaalde situatie spelen. Stereotypes sluipen vaak op een onzichtbare manier in het dagelijkse leven. Aan de hand van de methodieken kunnen jeugdwerkers en leerkrachten jongeren de vaardigheden aanleren om hun standpunt te uiten, een dialoog aan te gaan en het thema ‘rolpatronen en stereotypes’ bespreekbaar te maken.

Het geheel bevat een handleiding, een educatieve methodiekenbundel en een interactief dvd-spel met ludieke sketches.

Voor wie?

Intermediairen die met jongeren tussen 15 en 20 jaar werken, leerkrachten.

Wie heeft het gemaakt?

Ella vzw, kenniscentrum gender en etniciteit.

Bestellen?

Het materiaal kost 10 euro.

Klik hier om de educatieve bundel Prinsessen en Players te bestellen.