Projectoproepen | Financieringskanaal

Organisaties hebben niet altijd financiële middelen om te werken rond thema’s als interculturaliteit en cultuursensitieve zorg. Hieronder geven we een overzicht van mogelijke financieringskanalen.

 

Managers voor diversiteit

De werking 'Managers van diversiteit' is in het leven geroepen in 2006. Doel is organisaties, bedrijven en burgers in heel Vlaanderen op een experimentele basis stimuleren om te werken aan een samenleving in diversiteit. Elk jaar is er een andere inhoudelijke prioriteit . Wie mag indienen, hangt ook af van elke jaarlijkse oproep. Voor wie wil werken aan interculturaliteit binnen de zorg, is het de moeite om de jaarlijkse oproep van ‘Managers van diversiteit’ in het oog te houden.

! Wegens budgettaire krapte zal er in 2013 geen oproep zijn.

Klik hier voor meer info.

 

Projectoproepen Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Ze is in Brussel bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden aangelegenheden (welzijn en gezondheid). Brusselse organisaties kunnen subsidies krijgen voor projecten in domeinen als welzijn, gezondheid en jeugd.

Hier vind je een overzicht van de mogelijke subsidies.

 

Projectoproepen Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting (KBS) steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. De stichting is actief in meer dan 10 actiedomeinen, waaronder armoede, gezondheid en migratie. Eerder al deed de KBS oproepen die in het verlengde lagen van de thematiek ‘cultuursensitieve zorg’, bijvoorbeeld het project ‘Allochtone ouderen, senioren van bij ons : lessen uit de praktijk’.

Voor wie hieraan wil werken, is het dus de moeite de oproepen van de KBS in het oog te houden. Abonneer je daarvoor op de nieuwsbrieven van de KBS of check af en toe de website.

 

Projectoproepen Vlaamse provincies

 

Elke Vlaamse provincie geeft subsidies voor projecten inzake gelijke kansen, minderheden en welzijn & gezondheid. De voorwaarden verschillen wel van provincie tot provincie.

Wie wil werken aan interculturaliteit en toegankelijkheid in de zorg, doet er goed aan na te gaan welke subsidies het provinciebestuur van zijn regio voorziet. Ga naar de website van jouw provincie en typ subsidies in bij ‘zoektermen’:

www.west-vlaanderen.be

www.oost-vlaanderen.be

www.vlaams-brabant.be

www.provant.be

www.limburg.be

 

 Projectoproepen Cera

Als coöperatie heeft Cera een financiële én een maatschappelijke opdracht. Cera is met haar maatschappelijke projectwerking actief op zeven domeinen, waaronder  armoede & sociale uitsluiting en medisch-sociaal. Zo financiert Cera het project ‘Armoede gekleurd’.

Heb je een idee voor een project rond cultuursensitieve zorg, bekijk dan eens of je hiervoor in zee kunt met Cera.