Reflectietool Bouwen aan cultuursensitieve zorg voor zorg- en welzijnsorganisaties | Instrument

reflectietool cultuursensitieve zorg

Bouwen aan cultuursensitieve zorg is gewoon werk maken van kwaliteitsvolle zorg. 

Met deze relfectietool kan je daarvoor praktisch aan de slag, je kan: 

• in kaart brengen hoe ver je organisatie staat op het vlak van cultuursensitieve zorg

• bepalen wat de volgende stap is voor jouw organisatie

• ontdekken welke ondersteuning en instrumenten er al bestaan rond dit thema

Doel?

Deze tool voedt de dialoog rond cultuursensitieve zorg in zorg- en welzijnsorganisaties

Voor wie? 

Leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties die samen met hun medewerkers aan de slag willen

Opbouw tool

1) Scan je organisatie

- Quick scan: Op basis van stellingen schat je in hoe ver jouw organisatie staat in de verschillende dimensies.

- Full scan: Dit is een reflectiekader voor de organisatie om zichzelf in te plaatsen. Aan de hand van verdiepende vragen ga je aan de slag met de verschillende dimensies van cultuursensitieve zorg. Je maakt een sterkte-/ zwakteanalyse op en schat in waar de grootste noden liggen voor jouw organisatie.
Je kan nu gemakkelijk een actieplan opmaken voor jouw organisatie op basis van de prioriteiten die je bepaalde aan de hand van de Full Scan.
Neem tijdens de opmaak van zo’n plan zeker ook de bijgevoegde inspiratielijst erbij. Daarin vind je interessante methodieken en leesmateriaal.
Uiteindelijk kan je ons sjabloon van een engagementsverklaring gebruiken.

2) Focus op 4 dimensies

• Identiteit van je organisatie
• Medewerkers
• Aanbod
• Doelgroep

Wie heeft deze tool gemaakt?

VIVO vzw in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering.

Geïnteresseerd?

Download hier de tool.

Wens je graag begeleiding bij het gebruik van de tool binnen jouw organisatie? Bekijk hier het begeleidingsaanbod.

Meer inlichtingen? 

Contacteer Steffie Jalhay, projectbeheerder VIVO