Regionale werkgroepen Opvangcentra asielzoekers – Geestelijke gezondheidszorg en Welzijn | Werkgroep

In regio Limburg worden netwerkverbanden opgezet die een brug slaan tussen de regionale opvangcentra voor asielzoekers en de organisaties uit de geestelijke gezondheid en welzijn. Dit als  antwoord op de moeilijke  doorverwijzing van centrumbewoners met een psychiatrische problematiek naar organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).  

Rond de 4 centra zijn parallelle bewegingen bezig, die elk op een ander tempo worden uitgewerkt:

  • Fedasil Sint-Truiden: vanuit het netwerk is er een samenwerkingsovereenkomst opgezet tussen GGZ en het centrum
  • Opvangcentrum Lanaken: de samenwerking met GGZ begint zijn vruchten af te werpen
  • Opvangcentrum Heusden-Zolder en Opvangcentrum Overpelt: een eerste overleg  ging door. In beide centra zijn er al regionale samenwerkingsinitiatieven. Er werd nog geen netwerk opgezet.

Resultaten?

  • Voorzieningen kennen elkaar beter
  • Er is meer oog voor cultuursensitief werken binnen welzijn en geestelijke gezondheid
  • Infonamiddagen voor de GGZ en Welzijnspartners waar de opvangcentra hun werking toelichten

Wie doet het?

SPIL, het Limburgse overlegplatform geestelijke gezondheidszorg. Opdracht van SPIL is de samenwerking van Limburgse organisaties uit de geestelijke gezondheid te ondersteunen en te coördineren.

Het Provinciaal Integratiecentrum Limburg wordt betrokken.

Wie is lid?

Alle partners van de regio die een aanbod hebben rond psycho-sociale begeleiding worden uitgenodigd. De lokale OCMW-medewerker sluit aan, de huisarts die verbonden is aan het centrum, CAW en de ambulante residentiële GGZ.

Graag meer info?

Contacteer dan Veerle Umans van SPIL.