Scholing van Romakinderen in België | Onderzoek

Via een enquête bij 45 Romamoeders en – vaders leggen Roma-ouders uit wat zij denken over het schoolbezoek van hun eigen kinderen en over dat van hen. Vanuit hun moeilijkheden met onze leefwereld en hun visie op de wereld in het algemeen.

De interviews werden afgenomen met de hulp van enkele mannelijke en vrouwelijke Roma- bemiddelaars.

Belangrijkste conclusies?

 • Onderwijs lijkt door de Roma en de niet-Roma zeer verschillend te worden opgevat. Het is juist de erkenning van dit verschil in beleving en visie die toelaat om de integratie en de scholing van de Roma, met hen en niet enkel voor hen te bekijken.
 • De Roma beschouwen de vorming van hun kinderen bovenal als een mogelijkheid om betere levensomstandigheden te bekomen
 • De ouders beleefden voornamelijk negatieve ervaringen met de school (segregatie, stigmatisering, geweld). Zij vragen dat hun kinderen met genegenheid behandeld worden en dat ze meer aandacht krijgen van het onderwijzend personeel.
 • Toch is he t zo dat binnen de logica van de Roma-cultuur, het huwelijk belangrijker is dan de studies op het vlak van sociaal kapitaal
 • Het gemengde jongens-meisjes karakter van de school zijn vaak niet verenigbaar
 • Tot slot heeft ook de migratie de integratie in het onderwijs niet vergemakkelijkt.
 • De uitlatingen van de Roma-ouders tonen aan dat het moeilijk is voor hen om, vertrekkende van bovenstaande socioculturele grondslagen, de scholing van hun kinderen te herleiden tot een strategie van sociaal slagen.

Aanbevelingen voor de praktijk?

 • Flexibele onthaalplaatsen oprichten als tussenschakel tussen de familierealiteit en de schoolinstelling. Hiervoor kan beroep gedaan worden op bemiddelaars die zijn opgeleid voor dit soort relationele oefeningen.
 • Creëren van nauwe persoonlijke en affectieve banden tussen de schoolinstelling en de familie. Dergelijke banden moeten de Roma ervan overtuigen dat hun kinderen op school niet in gevaar zijn en dat ze daar niet worden blootgesteld aan discriminatie.
 • Betrekken van de vaders is belangrijk in de toenadering tot de school
 • Volwasseneneducatie en -opleiding versterkt de ervaring van de familie met het schoolbezoek en kan er indirect toe bijdragen dat de kinderen hun schoolbezoek onbezorgder kunnen beleven binnen hun familie.
 • Een tussenkomst in de schoolkosten en hulp bij diverse administratieve stappen

Wie voerde het uit?

Antropologe Iulia Hasdeu, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting.

Lezen?

Klik hier en download het onderzoek Scholing van Romakinderen in België