Signaal: hulp en therapie aan meertalige kinderen | Tijdschrift

Therapie aan meertalige kinderen

Het tijdschrift Signaal bracht een themanummer uit over hulp en therapie aan meertalige kinderen. Een greep uit de inhoud:

  • Diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen
  • Meertalige kinderen met een logopedisch probleem: Hoe ga je met ze om?
  • Waarom interculturalisatie moeilijker is dan het lijkt
  • Het belang van spel en speelgoed bij kinderen in een meertalige context
  • Ervaringen van een thuisbegeleidingsdienst in het werken met allochtone gezinnen rond de thema’s spel en taal

Wie heeft het gemaakt?

Signaal is het kwartaaltijdschrift van Sig vzw. Sig organiseert en ondersteunt vorming en bijscholing voor personen met een handicap en voor hun ruime omgeving (ouders, leerkrachten, professionele hulpverleners).

Bestellen?

Het themanummer Hulp aan meertalige kinderen kan los besteld worden via de website van Sig. Het kost 6,20 euro.

Volledige productinformatie

Signaal, Themanummer “Hulp en therapie aan meertalige kinderen”, Jaargang 21, nr. 79, april-mei-juni 2012