Sociaal adviseurs | Praktijk

sociaal adviseurs

Sociaal adviseurs zijn vrijwilligers die basisinformatie brengen over maatschappelijke thema’s aan kwetsbare groepen. Die doen ze tijdens een zogenaamde ‘homeparty’ (cf. tupperware party) die doorgaat in een woonkamer, een buurthuis, een ontmoetings- of dienstencentrum.

De infosessies gaan over thema’s als:

 • Opvoeding
 • Gezonde voeding
 • Depressieve klachten
 • Borstkanker
 • Menopauze
 • Seksuele gezondheid
 • Ouder worden in Antwerpen
 • Vrije tijd
 • Onderwijs
 • Energie besparen

De sociaal adviseurs krijgen vooraf een opleiding . Indien nodig, brengen ze de info in de moedertaal van de deelnemers.

Doel?

 • Kennisarmoede tegengaan
 • De kans op deelname aan maatschappelijke activiteiten door de deelnemers verhogen

Voor wie?

Het project wil moeilijk bereikbare groepen in de samenleving bereiken. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Antwerpenaren in armoede (armoede gepaard met kennisarmoede)
 • Antwerpenaren uit wijken met een hoge werkloosheidsgraad en lage inkomens
 • Antwerpenaren met een lage scholing

Een belangrijke nevendoelstelling van het project  is om via deze methodiek informatie over de noden van allochtone en kansarme Antwerpenaren te verzamelen en door te geven aan de bevoegde instanties.

Wie doet het?

CISO vzw.

CISO staat voor Centrum voor Informatie en SamenlevingsOpbouw. Het werd in 1982 als tolkencentrum opgericht binnen de stad Antwerpen. In de loop der jaren evolueerde CISO tot een grote vzw die voor de stad bijdragen levert als het gaat om sociaal beleid, voornamelijk op het vlak van 'samenlevingsopbouw'.

Graag meer info?

Surf naar www.ciso.be

Of conctacteer Ciso vzw, Belgiz Polat: 03 338 71 01