Solentra | Organisatie

Solentra

Solentra (Solidariteit en Trauma) biedt diagnostische en therapeutische ondersteuning aan vluchtelingen- en migrantenkinderen en hun families.

Culturele, taal- en socio-economische drempels zorgen er immers voor dat weinig migrantengezinnen psychiatrische hulp zoeken. Hierdoor krijgen hun kinderen niet altijd de hulp die ze nodig hebben.

Doel?

Als onderdeel van Paika, psychiatrische afdeling van het UZ Brussel voor infants, kinderen en adolescenten, stelt Solentra zich als doel het psychische zorgaanbod efficiënter en toegankelijker te maken voor migranten- en vluchtelingenkinderen.

Hiertoe ontwikkelde Solentra de PACCT®-methodiek. PACCT® staat voorPsychiatry Assisting the Cultural diverse Community in creating healing Ties.

Aanbod?

Verstrekken van informatie

Consultaties

Opleiding, vorming en training

Intervisie en supervisie

Verstrekken van informatie:

            Hulpverleners kunnen bij Solentra terecht met:

 • vragen over de psychologische begeleiding van kinderen en jongeren met een andere culturele achtergrond. Het kan gaan om concrete ondersteuningsvragen zoals verwerkingsproblemen, traumaklachten of agressie.
 • vragen naar achtergrondinformatie over bijvoorbeeld het therapeutisch aanbod in de regio,  doorverwijzingsstappen of samenwerking met tolken.

Consultaties:

Solentra biedt drie soorten consultaties:

 • Community-based consultaties: Solentra staat klaar zodra een kind tekenen van psychologische problemen vertoont. Het treedt op wanneer de ouders het probleem niet erkennen en hulpverleners of de school Solentra's hulp inschakelen. Solentra komt ter plaatse en ondersteunt de school of de hulpverlener met haar kennis van etnopsychiatrie, migratie en cultuurgevoeligheid.
   
 • Transculturele consultaties: deze consultaties vinden plaats in de gebouwen van Solentra. Er wordt diagnostische en therapeutische ondersteuning geboden, rekening houdend met de culturele achtergrond van het kind. Er wordt gewerkt met een etnotherapeut en tolken, zodat het kind (en zijn familie) in zijn eigen taal geholpen kan worden.

De diagnostiek omvat bijvoorbeeld intelligentie-onderzoek, emotioneel onderzoek en kinderpsychiatrisch onderzoek.

 • Trauma-consultaties: Solentra bouwt ook een trauma-consultatie uit voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) die, ongeacht hun culturele achtergrond, slachtoffer of getuige geweest zijn van traumatiserende gebeurtenissen zoals verkrachting, auto-ongeluk of moord. Bij de behandeling van trauma's wordt er onder meer met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en Psychothérapie du trauma reassociative (PTR) gewerkt. Dit is een psychotherapiemethode die deel uitmaakt van een ruimer behandelplan.

Opleiding, vorming en training

Solentra biedt vorming, training en opleiding op maat aan voor iedereen die in werkverband met migranten- en vluchtelingenkinderen in contact komt. Een greep uit het aanbod:

 • psychosociale aspecten van migratie
 • transculturele vaardigheden
 • detectie van psychologische problemen bij vluchtelingenkinderen
 • Community-based werken in de praktijk

Daarnaast werd een tweedaags vormingspakket ‘Psychosociale begeleiding van vluchtelingengezinnen’, waarin volgende thema’s worden behandeld:

 • betekenis van het vluchteling-zijn voor kinderen en hun ouders
 • detecteren van problemen bij vluchtelingengezinnen
 • psychosociale begeleiding van vluchtelingengezinnen
 • doorverwijzing naar reguliere hulpverlening
 • aandacht voor interculturele verschillen in de begeleiding
 • community-based werken met vluchtelingengezinnen
 • trauma

Intervisie en supervisie

Solentra biedt inhoudelijke ondersteuning aan over concrete dossiers, voor mensen die een intens werkcontact hebben met onze doelgroep:

 • Intervisie: deelname aan dossierbesprekingen met mensen uit verschillende organisaties.
 • Supervisie: problemen analyseren en de begeleiding bespreken met mensen uit hetzelfde team
 • Individuele supervisie

Graag meer info?

Contacteer dan Geertrui Serneels van Solentra.

Sainctelette 17, 1000 Brussel

E: geertrui.serneels@uzbrussel.be

T: 0473 65 65 68
 

Het secretariaat van Solentra is bereikbaar op 02 477 57 15. De helpdesk op 0473 65 65 68