Steun aan allochtone mantelzorgers | Brochure

Deze brochure brengt een lange getuigenis van een allochtone mantelzorger en is verder doorspekt met citaten van andere mantelzorgers en hun allochtone ouders.

Er wordt stilgestaan bij de specifieke noden en behoeften van allochtone mantelzorgers. Hun situatie, wensen en bekommernissen worden naar buiten gebracht. Mét concrete ondersteuningstips.

Voor wie is de brochure interessant?

Voor iedereen die allochtone mantelzorgers wil bereiken en ondersteunen.

Hoewel de bijlage met contactgegevens erg gericht is op Limburg, is het grootste deel van de tekst ook interessant voor professionals uit andere regio’s.

Wie heeft het gemaakt?

Het Provinciaal Integratiecentrum Limburg (Pric).

Pric helpt instellingen en organisaties te interculturaliseren, werkt aan sociale cohesie en onderzoekt de multiculturele samenleving in Limburg.

Lezen?

Download hier de brochure Steun aan allochtone mantelzorgers of bel naar het Pric (011 23 82 20) om ze te bestellen.