Straatkwaad en jeugdcriminaliteit. Naar een algemene of een etnisch-specifieke aanpak? | Boek

Allochtonen en jeugdcriminaliteit

De auteurs zoeken een antwoord op de vraag of jeugdcriminaliteit al dan niet etnisch-specifiek moet worden aangepakt.

Daarnaast wordt ook nagegaan of culturele verschillen en etniciteit een verklaring kunnen zijn voor de relatieve oververtegenwoordiging van allochtone jongeren in de jeugdcriminaliteit.

Thema’s die worden aangeraakt zijn onder andere kansen geven en grenzen stellen, loverboys en de radicalisering van jonge moslims.

Het boek bevat ook een praktisch stappenplan, een hoofdstuk over effectieve interculturele communicatie en een voorstel van etnisch-specifieke én generale aanpak.

Voor wie is dit boek interessant?

Hulpverleners die werken met allochtone jongeren, medewerkers uit de bijzondere jeugdzorg.

Wie heeft het geschreven?

Verschillende auteurs, waaronder pedagogen, psychologen, juristen en antropologen.

De redactie werd verzorgd door criminologe Mieke Komen.

Bestellen?

Klik hier voor een resultatenoverzicht in Google als u het boek Straatkwaad en jeugdcriminaliteit wilt aankopen via het internet

Gedetailleerde productinformatie

Auteur: Komen, M. (red.)

Titel: Straatkwaad en jeugdcriminaliteit. Naar een algemene of een etnisch-specifieke aanpak?

Uitgeverij: Het Spinhuis

Jaar van uitgave: 2006

ISBN: 9789055892594

Aantal pagina’s: 196

Richtprijs: 17,50 euro