Studiebegeleiding voor asielzoekers en vluchtelingen | Praktijk

Studiebegeleiding voor asielzoekers en vluchtelingen

Via allerlei kanalen ondersteunt Vluchtelingenwerk asielzoekers en vluchtelingen (+ 18)  met minstens een buitenlands diploma secundair onderwijs bij hun studiekeuze in het hoger onderwijs.

Vluchtelingenwerk informeert over de structuur van het hoger onderwijs, de toelatingsvoorwaarden en studiefinanciering. En het begeleidt mensen bij het samenstellen van een toelatingsdossier.

Doelstelling?

Via het juiste advies en een goede begeleiding asielzoekers en vluchtelingen helpen door te stromen naar het hoger onderwijs.

Resultaten?

  • Via een aparte helpdesk krijgen vluchtelingen, asielzoekers en ondersteuningsdiensten info over verder studeren in het hoger onderwijs.
  • Praktisch werkmateriaal zoals:

             - De gids Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

             - Een Informatiebrochure voor buitenlandse artsen

             - De Handleiding voor studenten omtrent het leerkrediet

  • Individuele studiebegeleiding in Gent, Antwerpen en Brussel
  • Mentorenproject: dit project brengt Vlaamse studenten in contact met vluchtelingstudenten, zodat ze wegwijs kunnen gemaakt worden in de lessen en het sociale leven daarnaast. Eind december 2010 werd het project volledig overgedragen aan de Universiteit van Gent.

Wie doet het?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dit is een koepelorganisatie van50 lidorganisaties die zich inzet voor asielzoekers en vluchtelingen.

Graag meer info?

Neem een kijkje op de website van Vluchtelingenwerk.