Suru-Lere | Praktijk

 

In het Suru-Lere-project wordt gewerkt rond huiselijk geweld, opvoedings- en gedragsproblemen en mensenhandel in de Engelstalige Zwart-Afrikaanse gemeenschap van Brussel.

Suru-Lere betekent ‘patience is rewarding’.
 

Doel?

  • Onderwerpen als huiselijk geweld, opvoedingsproblemen en mensenhandel bespreekbaar maken binnen de Engelstalige Zwart-Afrikaanse gemeenschap.
  • Sleutelfiguren binnen deze gemeenschap bereiken en coachen. Denk daarbij aan pastoors, voorzitters van een vereniging, vrouwelijke leiders of jeugdleiders.
  • De doelgroep laten kennismaken met de bestaande reguliere hulpverleninginstanties, gelinkt aan bovenstaande onderwerpen
  • Methoden en instrumenten ontwikkelen voor een betere toeleiding van de doelgroep naar de hulpverlening en een hulpverlening die beter afgestemd is op de doelgroep


Wie doet het?

De Association of Nigerians Belgium, een zelforganisatie van Nigerianen in België.

Graag meer info?

Contacteer Annelies Wouters, projectmedewerkster: 02 661 71 57 of 487 707 606