Toekomstoriëntering met precaire verblijvers. Een werkboek voor groepswerk en individuele begeleiding. | Handleiding

Toekomstoriëntering met precaire verblijvers

Dit werkboek rond toekomstoriëntering met precaire verblijvers van de8 is een praktisch doe-boek met een reeks modules, die je als hulpverlener - samen met je cliënt - stap voor stap door het proces van toekomstoriëntering kunnen gidsen.

Een werkboek om zelf mee aan de slag te gaan binnen de individuele begeleiding of met een groep. De uitgeschreven modules, werkinstrumenten en tal van tips & trics geven je de nodige tools om te werken en te kijken voorbij de papieren.

Wat is Toekomstoriëntering?

Dit is een methodiek voor hulpleners die werken met cliënten in precair verblijf om samen met hen na te denken over een zinvol toekomstperspectief. Die toekomst ligt, voor elke precaire verblijver, in één van de vier verblijfspistes:

  • hier wettig verblijven,
  • doormigreren naar een ander land,
  • terugkeren naar huis
  • hier blijven zonder papieren.

Toekomstoriëntering informeert de cliënt over elk van die vier verblijfspistes. En laat de cliënt de balans opmaken zodat hij/zij meer onderbouwd een zinvol perspectief voor de toekomst helder krijgt.  Dit is, naast een rationeel reflectieproces, ook een emotioneel veranderingsproces. Samen met de cliënt wordt terug gekeken naar het oorspronkelijk migratiedoel, de eigen dromen & verlangens om zo het verleden, het heden en de toekomst weer met elkaar te verbinden.
Door (opnieuw) op zoek te gaan naar eigen krachten en capaciteiten, wordt een toekomstperspectief geformuleerd dat door de cliënt  als zinvol wordt ervaren. Een perspectief op de toekomst met een concreet en persoonlijk doelenplan, waarmee de cliënt, met jouw ondersteuning als hulpverlener, zelf aan de slag gaat.

Dit werkboek is een vervolg op de publicatie Toekomstoriëntering aan mensen zonder wettig verblijf van de8.

Wie heeft het werkboek gemaakt?

Antwerps integratiecentrum de8

Geïnteresseerd?

Het werkboek kan je online bekijken of gratis downloaden via deze link.

Wil je meer informatie hierover?

Contacteer Antwerps integratiecentrum de8
Project toekomstoriëntering
Van Daelstraat 35 – 2140 Borgerhout
W www.de8.be E info@de8.be T 03 270 33 33