Toneelstuk als drugspreventie (NL) | Methodiek

Toneelstuk als drugpreventie bij (Turkse) jongeren

De toneelstuk-methodiek gebruikt theater als werkvorm om met (Turkse) jongeren actief en intensief bezig te zijn rond het thema drugs.

Voor ouders vormt het jongerentheater een belangrijke aanleiding om bij elkaar te komen en kennis te nemen van standpunten en meningen van jongeren. Tevens wordt hierdoor belangstelling gewekt voor informatie over verslavingsproblematiek.

Een creatieve werkvorm voor jongeren blijkt uitstekende resultaten te geven. (Turkse) jongeren spelen graag toneel en het biedt mogelijkheden om tijdens de voorbereiding en nabespreking intensief in te gaan op de verslavingsproblematiek.

Wie heeft het ontwikkeld?

De methodiek Toneelstuk als drugspreventie is het werk van de Nederlandse organisatie Palet. Palet is gespecialiseerd in diversiteitsvraagstukken die zich afspelen in een maatschappelijke context.

De methodiek werd ontwikkeld via een experiment in Tilburg, opgevolgd door:

  • leden van de subgroep verslavingszorg van de Regionale Werkgroep Gezondheidszorg Turken
  • de Stichting Turkse Gemeenschap Tilburg
  • Stuurgroep Patiëntenbelangen

Meer weten hierover?

De toneelstuk-methodiek wordt uitgebreid uit de doeken gedaan in de brochure Word Wakker, Wees Wakker en Maar de ander ook Wakker van Palet.

Klik hier en lees de brochure over het toneelstuk als drugspreventie