TOPOI (NL) | Boek, Handboek, Methodiek

TOPOI-model interculturele gespreksvoering

Het TOPOI-model wordt gebruikt om interculturele communicatie beter te begrijpen en culturele ruis op te heffen. TOPOI heeft geen culturaliserende benadering. Mensen geven in een gesprek zelf betekenis aan hun cultuur.

Elke letter van dit vijfletterwoord staat voor een ‘gebied’. Vier van de vijf gebieden van TOPOI zijn ontleend aan de veronderstellingen van communicatiewetenschapper Paul Watzlawick. De vijf gebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt een interventie op elk gebied beginnen

Hoe werkt het?

Het letterwoord TOPOI staat voor Taal – Ordening – Personen – Organisatie – Inzet. Dit zijn de ‘plaatsen’ of ‘gebieden’ in de communicatie waar je misverstanden kunt achterhalen en aanpakken.

De vijf gebieden zijn:

  • Taal: omvat de verbale en non-verbale taal van de deelnemers aan het gesprek.
  • Ordening: is de kijk ofwel de zienswijze van de deelnemers op de kwesties die spelen in hun gesprek
  • Personen: verwijst naar de personen die deelnemen aan het gesprek en naar hun onderlinge relatie. Het gebied Personen is het betrekkingsaspect in de communicatie: wie zijn de gespreksdeelnemers voor elkaar, welke beelden hebben ze van elkaar en hoe ervaren ze hun onderlinge betrekking.
  • Organisatie: is niet ontleend aan een axioma van Watzlawick, maar toegevoegd vanwege de maatschappelijke en professionele organisatorische omgeving waarbinnen de communicatie plaatsvindt.
  • Inzet: de onderliggende motieven, behoeften, verlangens en drijfveren van de gespreksdeelnemers

Het TOPOI-model omvat een analyse- en een interventiekader. In het analysekader zijn een aantal vragen opgenomen waarmee je mogelijke verschillen en misverstanden op elk TOPOI-gebied kunt opsporen.

Wie ontwikkelde de methodiek?

Edwin Hoffman. Hij werkt als zelfstandig onderzoeker, trainer en adviseur ‘Interculturele communicatie en diversiteit’ bij Jaksche&Hoffman.

Meer lezen?

In Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het Topoi-model lees je meer over het Topoimodel.

Klik hier als je het boek Interculturele gespreksvoering wilt aankopen via de website van de uitgeverij.

Volledige productinformatie

Auteur: Hoffman, E.

Titel: Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het Topoi-model. Vierde, herziene druk

Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum

Jaar van uitgave: 2018

ISBN: 9789036821209

Aantal pagina’s: 241

Richtprijs: 34,95 euro