Tot waar de beide zeeën samenkomen Verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden | Boek

Wat?

Meer dan ooit is er nood aan interculturele dialoog. Kinderen kunnen best van jongs af in die dialoog opgevoed worden. Het onderwijs zou de grote voortrekker moeten zijn. Maar waar halen leerkrachten hiervoor de inspiratie? 

Marc Colpaert zet hen op weg. Dit originele en vernieuwende boek maakt duidelijk dat er binnen alle lagen van het onderwijs meer aandacht zou moeten gaan naar de ontwikkeling van de verbeelding van de leerlingen. Want een interculturele opvoeding - met name met het oog op de islam - heeft geen kans van slagen als de verbeelding in dat proces wordt uitgesloten. Het boek richt zich tot alle leraren en zet hen aan om het mythische en muzische aspect in de vorming niet uit het oog te verliezen. De snel veranderende samenleving heeft er alle baat bij om in de dialoog tussen de bevolkingsgroepen meer ruimte te laten aan intuïtie en vindingrijkheid. Op een dvd die bij dit boek hoort, worden Kader Abdolah, Durre Ahmad en monnik Cyrille Vael uitvoerig bevraagd over de noodzaak van verbeelding, droom en symboliek. Visueel antropoloog Laurent van Lancker brengt hen in beeld.

Wie?

Marc Colpaert (1945) is cultuurfilosoof en specialiseerde zich als journalist inZ.O.-Azië. De Aziatische culturen brachten hem in contact met hun grote levensbeschouwingen en filosofieën. Hij belicht vaak het andere gezicht van de islam. 

Voor wie?

Voor leraren en al wie via interculturele opvoeding aandacht wilt geven aan de ontwikkeling van de verbeelding van leerlingen.

Bestellen?

Bestel het boek bij Uitgeverij LannooCampus.

Gedetailleerde productinfo:

Uitgeverij: LannooCampus

Jaar van uitgave: 2007 (7de druk)

EAN: 9789020969399

Aantal pagina's: 160

Richtprijs: 24,99 euro