Transculturele psychiatrie. Van praktijk naar theorie (NL) | Boek

Transculturele psychiatrie

Op basis van praktijkervaringen ontwikkelt de auteur een theoretisch model aan de hand waarvan algemene omgangsproblemen en specifieke professionele problemen in kaart gebracht en geanalyseerd kunnen worden.

Vanuit dat model worden vervolgens voorstellen gedaan voor de beargumenteerde benadering van de betreffende problematiek. In het boek staat veel casuïstiek, ook uit derdewereldlanden.

Wie heeft het geschreven?

Frank Kortmann, psychiater,  psychotherapeut en hoogleraar transculturele psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bestellen?

Klik hier om het boek Transculturele Psychiatrie te bestellen via de website van de uitgeverij.

Gedetailleerde productinformatie

Auteur: Frank Kortmann

Titel: Transculturele psychiatrie. Van praktijk naar theorie

Uitgeverij: Van Gorcum

Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 9789023247029

Aantal pagina’s: 172

Prijsindicatie: 29, 75 euro