Tuppercare | Methodiek

Tuppercare-methodiek

Tuppercare is een methodiek om vrouwen uit de Turkse of Marokkaanse gemeenschap te informeren over een welbepaald thema. In Vlaanderen maakt het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vagga gebruik van de methodiek voor drugspreventie. De methodiek is gelijkaardig aan die van de sociaal adviseurs in Antwerpen.

Hoe werkt het?

Een gastvrouw stelt een kleine groep samen met vrouwen uit haar kennissen- en vriendenkring. Ze ontvangt hen in haar eigen woonkamer en krijgt voor haar gastvrijheid een cadeaumand.

Een vrijwilligster begeleidt de groep: via films en folders in de eigen taal beantwoordt ze vragen over legale en illegale drugs. Verder kan zij doorverwijzen naar de reguliere hulpverlening. Bij voorkeur spreekt zij de taal van de doelgroep: naast Nederlands ook Turks of Arabisch en/of Berbers. Per sessie ontvangt ze een vrijwilligersvergoeding.

De preventiedienst ondersteunt de vrijwilligster: ze overleggen na elke sessie en bespreken ondermeer de (hulp)vragen die aan bod zijn gekomen. De preventiedienst maakt de vrijwilligster wegwijs in het gebruiken van het voorlichtingsmateriaal.

Voor wie?

De uiteindelijke doelgroep bestaat uit vrouwen van Marokkaanse of Turkse afkomst die (bij voorkeur) niet actief zijn in het verenigingsleven. Ze hebben onderling contact en komen uit de kennissen- en vriendenkring van de gastvrouw. De groepen mogen niet groot zijn: maximum 8 vrouwen. Aan de deelneemsters wordt gevraagd om zelf gastvrouw te zijn voor een gelijkaardige sessie. Ook de vrijwilligster gaat actief op zoek naar gastvrouwen.

Een sessie organiseren of interesse in Tuppercare als vrijwilligster?

Neem contact op met de preventiedienst: 03/285.95.65 of www.vagga.be