Vadergroep Camelia | Praktijk

Vadergroep Camelia

De Vadergroep van Camelia zet in op vaderbetrokkenheid binnen het gezin. Zo worden er onder andere maandelijkse vadergroepen gehouden waarin papa's kunnen discussiëren over diverse opvoedingsthema’s.

Daarnaast probeert de Vaderwerking van Camelia ook andere organisaties en instellingen te stimuleren om meer initiatieven te ontwikkelen voor vaders. Hiertoe werd onder andere het Instrumentarium voor startende vaderwerkingen en de Vaderweek ontwikkeld. Tijdens de vaderweek gaan er allerlei activiteiten door rond de rol van de vader in de opvoeding.

Doelstellingen?

Sensibilisatie en stimuleren van vaderbetrokkenheid in Brussel.

Wie doet het?

Vaders voor vaders is een werking van Emancipatiehuis Camelia. Camelia is op haar beurt een deelwerking van Link=Brussel.

Binnen Camelia wordt gewerkt aan de zelfontplooiing van de deelnemers en aan hun maatschappelijke emancipatie en participatie.

Link=Brussel wil een bijdrage leveren aan het opbouwen van een interculturele samenleving in Brussel.

Graag meer info?

Contacteer dan Link=Brussel:02 223 62 83

Of surf naar www.linkbrussel.be