Valkuilen in de multiculturele huisartsenpraktijk: het ‘stille’ gesprek (NL) | Artikel

Dit artikel geeft de resultaten weer van het onderzoek van Harmsen en Meeuwesen naar de valkuilen in de multiculturele huisartsenpraktijk. Kernpunten van hun bevindingen:

  • Er is sprake van een aanzienlijke communicatiekloof tussen de allochtone patiënt en huisarts.
  • Professionele tolken worden in de praktijk nauwelijks ingezet.
  • Kennis van waarden en normen van de patiënt is voor een arts nuttig in het contact.
  • Artsen blijken geen extra tijd te reserveren bij communicatieproblemen met patiënten met een andere culturele achtergrond.
  • Bij meningsverschillen zijn allochtone patiënten juist coöperatief of ze vallen zelfs stil.
  • Een cursus interculturele communicatie verkleint de communicatiekloof tussen arts en patiënt.

Wie heeft het geschreven?

Het artikel werd geschreven door de Nederlandse onderzoekers dr. Hans Harmsen en dr. Ludwien Meeuwesen. Harmsen is huisarts en verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Meeuwesen is psychologe en verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Het artikel werd gepubliceerd in Modern Medicine in 2007.

Lezen?

Lees het artikel Valkuilen in de multiculturele huisartsenpraktijk hier