Van de liefde geslagen | Boek

Nieuwe vormen van familiaal geweld feministisch bekeken

Het thema ‘geweld tegen vrouwen’ werd sedert de tweede feministische golf door vrouwenbewegingen wereldwijd op de kaart gezet. Sindsdien werd in onderzoek aangetoond dat geweld tegen vrouwen individuele ervaringen overstijgt, en beschouwd moet worden als een structureel maatschappelijk probleem dat samenhangt met ongelijke machtsverhoudingen. Deze inzichten uit vrouwen- en genderstudiesonderzoek werden geïntegreerd in wetgeving en beleid op zowel nationaal als internationaal niveau, waardoor slachtoffers vandaag kunnen rekenen op meer erkenning en een beter aangepaste hulpverlening.

Huidig onderzoek toont echter aan dat vrouwen nog steeds disproportioneel het slachtoffer worden van familiaal geweld en vaker getroffen worden door ernstige vormen van geweld. Bovendien leiden huidige demografische ontwikkelingen in de samenleving – de ‘verkleuring’ en ‘vergrijzing’ – tot bijzondere vormen van familiaal geweld die vooralsnog weinig aandacht krijgen in onderzoek en beleid.

Met deze bundel willen de samenstellers de aandacht vestigen op het actuele belang van een genderperspectief voor het onderzoek en de aanpak van familiaal geweld, de problematiek van gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld, het fenomeen stalking en de problematiek van ouderenmis(be)handeling.

Wie heeft dit boek geschreven?

Gily Coene en Sophie Withaeckx, ze zijn allebei lid van RHEA, Centrum Gender & Diversiteit.

Bestellen?

Je kan dit boek bestellen bij de uitgeverij ASP.

Gedetailleerde productinformatie

Uitgeverij: ASP Academic & Scientific Publishers
Jaar van uitgave: 2013
ISBN: 9789057183232
Aantal pagina's: 134
Richtprijs: 17,95