Verslagboek: Aanbevelingen voor de aanpak van gekleurde armoede | Beleidstekst

allochtonen en armen

Dit verslagboek is een neerslag van het seminarie Gekleurde armoede dat doorging in 2008. Deskundigen uit verschillende sectoren kwamen er samen rond de vraag ‘Hoe pakken we de armoede bij allochtonen aan?’.

Naast 60 heel concrete aanbevelingen brengt dit verslagboek verslag uit van de workshops van het seminarie én praktijkvoorbeelden.

Wie heeft het geschreven?

Deskundigen uit verschillende sectoren (inburgering en diversiteit, welzijn en gezondheid, onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, cultuur, jeugd en sport, lokale besturen).

Lezen?

Klik hier en download het verslagboek met Aanbevelingen voor de aanpak van gekleurde armoede.