Vertelt u mij eens iets meer... · Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk | Handleiding

Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk

Vertelt u mij eens iets meer... is een handreiking aan professionals in de gezondheidszorg en het welzijnswerk. Dit kan de aanzet zijn om nader tot elkaar te komen en om goede zorg te verlenen.

In dit boek worden praktische tips gegeven hoe de professional hierbij te werk kan gaan. Er wordt beschreven welke invloed cultuur en religie hebben op zorg en welzijn. Het kan gaan om hindoeïstische rituelen, islamitische medische ethiek of om de wens van sommige reformatorisch-christelijke en antroposofische ouders om hun kinderen niet te laten vaccineren tegen mazelen. Uitgangspunt is dat het niet zozeer gaat om kennis van specifieke culturele en religieuze verschijnselen, maar meer om de belevingswereld van de individuele patiënt of cliënt. Ook worden suggesties gedaan voor deskundigheidsbevordering.

Wie heeft het geschreven?

Cor Hoffer (antropoloog en socioloog) is adviseur diversiteitsbeleid en trainer cultuursensitief werken. 

Bestellen? 

Bestel het boek bij uitgeverij SWP.

Gedetailleerde productinfo

Uitgeverij: SWP
Jaar van uitgave: 2016
ISBN: 9789088505782
Aantal pagina's: 125 pag.
Richtprijs: 22,5 euro