Vrouwelijke genitale verminking. Handleiding voor de betrokken beroepssectoren | Handleiding

Vrouwelijke genitale verminking

Deze gids geeft inzicht in het wat en hoe van de vrouwenbesnijdenis, de medische, psychische en seksuele gevolgen en de juridische aspecten. Verder biedt de gids handvatten voor het voeren van consultaties en gesprekken met (mogelijks) betrokken vrouwen en hun families.

Naast deze gids, publiceerde de FOD Volksgezondheid ook een studie over de prevalentie van het risico op vrouwelijke genitale verminking in België.

Wie heeft het gemaakt?

De FOD volksgezondheid.

Voor wie is het?

Tot alle professionelen die in contact komen met bevolkingsgroepen waar vrouwelijke genitale verminking voorkomt:

  • professionele zorgverleners
  • psychosociale werk(st)ers
  • personeel uit de kinderopvang
  • leerkrachten
  • juristen
  • politieagenten.

Er is ook een bijlage specifiek voor gynaecologen.

Lezen?

Zowel de handleiding over genitale verminking als de fiche voor gynaecologen zijn gratis te downloaden.