Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers | Rapport

Wat?

Het rapport ‘Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers – een Verkenning’ is een eerste inventarisatie van hoe het gaat met gezinsherenigers in Nederland. Dit gebeurde op basis van de ervaringen van gezinsleden zelf en de inzichten van zorg- en dienstverleners.  

Vluchtelingen willen vaak niets liever dan herenigd worden met familieleden die achter zijn gebleven. Vaak moeten zij lang wachten, wat stress oplevert en de gezondheid beïnvloedt. Terwijl de gezinsleden die nog niet in Nederland zijn vaak lange tijd in een moeilijke situatie zitten. Hoe is het gesteld met het welzijn en de gezondheid van gezinsherenigers? Wat zijn de positieve aspecten van de hereniging, hoe helpt het mensen hun leven weer op te pakken? En waar lopen zij tegenaan? Deze inzichten zijn behulpzaam om problemen te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken.

Inhoudstafel

 • Inleiding
  • Aanleiding en relevantie
  • Opzet van de verkenning
  • Opbouw van het rapport
 • Van de aanvraag tot in de gemeente: procedures en demografie
  • Verzoek tot gezinshereniging
  • Demografie
  • De procedure na aankomst in Nederland
  • Gezinsherenigers naar de gemeente
 • Bestaande kennis
  • Gezondheid van vluchtelingen
  • Gezinshereniging essentieel voor welzijn en gezondheid van vluchtelingen
  • De impact van migratie op familie
  • Gezinshereniging bij amv’s
 • Van scheiding tot hereniging
  • Periode niet bij elkaar
  • Eerste periode na hereniging
  • Huisvesting
  • Samenvatting
 • Gezinsdynamiek na hereniging
  • Relatie tussen herenigde partners
  • Relatie tussen ouders en kinderen
  • Samenvatting
 • Integratie
  • Taal en participatie
  • Begeleiding en informatievoorziening
  • Voortgang van kinderen in het onderwijs
  • Sociaal netwerk
  • Financiële situatie
  • Samenvatting
 • Gezondheid en toegang tot de gezondheidszorg
  • Gezondheid
  • Informatie over en toegang tot zorg
  • Samenvatting
 • Conclusies en aanbevelingen
  • Discussie
  • Conclusies en aanbevelingen
 • Bijlage: Achtergrond van migratie en de gevolgen voor gezinnen

Wie?

Deze verkenning is uitgevoerd door Pharos in het najaar van 2017 in Almelo, Den Haag en Nijmegen. De auteurs zijn: Jeanine Brummel-Ahlaloum, Thirza Andriessen, Elize Smal en Ramin Kawous.

Lezen?

Het rapport kan je downloaden op de website van Pharos. Hier vind je de link.