www. huisarts-migrant.nl (NL) | Website

Informatie voor artsen over cultuur en gezondheid

Deze website brengt heel wat inhoudelijke informatie voor artsen over cultuur & gezondheid. Zowel over  allerlei ziektebeelden als over algemene thema’s gerelateerd aan het onderwerp.

Daarnaast biedt deze website ook voorlichtingsmateriaal in eenvoudig Nederlands en andere talen voor patiënten. De onderwerpen zijn gekozen door huisartsen met veel ervaring met allochtone patiënten en geschreven door deskundige auteurs.

Wie heeft het gemaakt?

www.huisarts-migrant.nl is een initiatief van Pharos, het Nederlandse landelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van migranten, vluchtelingen en gezondheid.

De website werd ontwikkeld in nauwe afstemming met het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Geïnteresseerd?

Surf naar www.huisarts-migrant.nl