www.jestaatnietalleen.nl (NL) | Website

allochtone jongeren en zelfmoord

jestaatnietalleen.nl is een website ter preventie van suïcide en het herkennen van suïcidale gedachten van meisjes van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse-Hindoestaanse afkomst. De website richt zich tot de meisjes zelf, hun ouders en professionals die met hen werken.

Het deel voor meisjes is opgedeeld in drie subwebsites: één voor Marokkaanse meisjes, één voor Turkse meisjes en één voor Surinaams-Hindoestaanse meisjes.  Met ervaringsverhalen, tips, tests, contactinfo enz. Deze subwebsites zijn ingebouwd in websites die door de respectievelijk Marokkaanse, Turkse en Surinaams-Hindoestaanse meisjes veel bezocht worden.

Het deel voor professionals is opgebouwd als een FAQ, met aandacht voor het cultuursensitieve aspect bij hulpverlening aan allochtone meisjes met zelfmoordgedachten. Deze weliswaar Nederlandse website biedt heel wat info die interessant is voor Vlaamse hulpverleners. De contactgegevens zijn uiteraard minder bruikbaar in een Vlaamse context.

Voor wie?

Allochtone meisjes met zelfmoordgedachten, allochtone ouders en hulpverleners die werken met allochtone meisjes.

Wie heeft het gemaakt?

Een initiatief van Movisie, een Nederlandse organisatie die toepasbare kennis, adviezen en oplossingen biedt bij de aanpak van sociale vraagstukken.

In samenwerking met Marokko Media en Indian Feelings.

Bezoek de verschillende websites van jestaatnietalleen voor:

Marokkaanse meiden

Turkse meiden

Hindoestaanse meiden