www.mighealth.net | Website

MIGHEALTHNET is een Europees informatienetwerk waar ‘good practices’ verzameld worden in verband met de gezondheidszorg voor migranten en minderheden in Europa.  Momenteel maken 16 landen deel uit van dit netwerk, waaronder ook België.

Er is een algemene wiki verbonden aan het informatienetwerk, voor onderwerpen die niet specifiek van toepassing zijn op een land, en er bestaan aparte wiki’s voor de deelnemende landen.

Op het Belgische portaal van deze Europese databank vind je informatie over volgende onderwerpen:

1. Achtergrondinformatie over migranten en minderheden, het immigratie- en integratiebeleid e.d.
2. Gezondheid van migranten en minderheden
3. Het gezondheidszorgsysteem en het recht van migranten en minderheden op gezondheidszorg
4. Toegankelijkheid van de gezondheidszorg
5. Kwaliteit van de gezondheidszorg: 'good practices' die ontwikkeld zijn om de zorg af te stemmen op de behoeften van migranten en minderheden
6. Expertise centra, algemene rapporten & beleidsdocumenten, tijdschriften, trainingsprogramma’s, e-mail groepen  e.d.

Je kan er ook terecht voor informatie in verband met specifieke groepen:

• Vluchtelingen en asielzoekers
• Ongedocumenteerde migranten
• Kinderen en jeugd
• Oudere migranten
• Marokkanen en Turken
• EU burgers

Al deze informatie werd in april 2009 samengebracht in “State of the Art Reports” die de situatie in elk land samenvatten. Deze rapporten werden geüpload  en zijn terug te vinden via volgende link.

Voor wie?

De bedoeling van deze databank is professionals, beleidswerkers, onderzoekers en vertegenwoordigers van migranten en etnische minderheden eenvoudig toegang te geven tot een dynamische, zich ontwikkelende bron van kennis en tot een virtueel netwerk van expertise.

Wie heeft het gemaakt?

Griekenland (National Kapodistrian University of Athens) is de coördinator van dit project. Allerlei andere Europese universiteiten en organisaties zijn partner. Een overzicht van de partners kan je hier terugvinden.
Dit project wordt gefinancierd door DG SANCO, het Directoraat-Generaal Gezondheid en Consumentenbescherming van de Europese Commissie.

Website bezoeken?

De algemene wiki kan je bezoeken op http://mighealth.net/index.php?title=Main_Page
De wiki van België vind je op http://mighealth.net/be/index.php/Main_Page
De wiki’s van de andere deelnemende landen kan je raadplegen op http://mighealth.net/index.php?title=Country_wikis