Zelfkennis en kennis van de ander (NL) | Methodiek

Interculturele competenties

Zelfkennis en kennis van de ander is een methodiek  om de interculturele kennis van ervaren hulpverleners expliciet te maken en over te dragen aan alle hulpverleners die zich willen inzetten voor de interculturele hulpverlening.

Basisvraag die de ontwikkelaars van de methodiek zich stelden, was hoe interculturele competenties definiëren en concretiseren?

De opgedane kennis kan niet alleen de interactie verbeteren tussen hulpverlener en cliënt, maar ook die tussen hulpverleners onderling.

Hoe werkt het?

Hulpverleners volgen een workshop van een dag, waarin volgende driedeling centraal staat:

  • Bekendheid verwerven met de eigen culturele achtergrond
  • De wereldvisie van de ander leren kennen een gebruiken
  • Strategisch kunnen hanteren van cultuurspecifieke interventies

Tijdens de workshop staan de levensverhalen van hulpverleners centraal. Competenties die soms nog verborgen waren, worden zichtbaar.

Intervisiebijeenkomsten vormen een vervolg op de workshop. Daarin worden interculturele competenties verder ontwikkeld.

Wie heeft het gemaakt?

Het Expertisecentrum Transculturele Psychiatrie, opgericht in de schoot van AMC de Meren.

AMC de Meren maakt ondertussen deel uit van Arkin. Dit is een overkoepelende GGZ-instelling, actief op het gebied van de psychiatrie en verslavingszorg.

Geïnteresseerd?

De totstandkoming en uitwerking van de methodiek is beschreven in het boekje Wie is je vader?Wie is je moeder?.

Bestel hier Wie is je vader? Wie is je moeder? Interculturele competenties in beeld bij AMC de Meren.

Het Nederlandse kenniscentrum interculturele zorg Mikado, heeft ervaring met het geven van vormingen over de methodiek.