Zin in gezin. Kan levensbeschouwing de duurzaamheid van gezinsrelaties bevorderen? | Boek

Zin in gezin. Kan levensbeschouwing de duurzaamheid van gezinsrelaties bevorderen?

Studenten van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen spraken met jonge moslimouders, met koppels uit diverse levensbeschouwingen en met volwassenen die de zorg voor hun ouders op zich nemen, over de vraag of en hoe hun levensbeschouwing hen inspireert tot gelukkige, duurzame relaties

Tweedejaars studenten gezinswetenschappen interviewden, onder leiding van dr. Joris Dewispelaere, zestig personen met verschillende levensbeschouwingen: christelijk (katholiek, protestants, antroposofisch), boeddhistisch, islamitisch, vrijzinnig en joods, over de vraag wat duurzaamheid bepaalt en hoe levensbeschouwing daarin een rol speelt. Ze bevroegen ook veertig ‘leken’ en twintig hulpverleners gespreid over de levensbeschouwelijke groepen.

De projectgroepen onder leiding van dr. Hans Van Crombrugge onderzochten de rol van levensbeschouwing in opvoeding en ouder-kindrelaties. Enkele behandelde thema’s: de wijze waarop levensbeschouwelijk gemengde families omgaan met verschillende familiegebonden religieuze feesten; de plicht (in Islam) van ouders en kinderen om ook in geval van ‘afvalligheid’ de familiale loyaliteiten in stand te houden; het concept van een ‘goed gezinsleven’ in relatie tot culturele diversiteit; hoe kinderen de verschillen tussen gezin en school inzake feesten, rituelen en omgangsvormen beleven; of ouders andere waarden cultiveren in de opvoeding naargelang hun levensbeschouwelijke inspiratie.

De cursisten van module B van seniorenconsulentenvorming deden een kwantitatief onderzoek (400 vragenlijsten werden uitgedeeld) naar de betekenis van zingevingskaders (religieus of niet) in het opnemen binnen familieverband van zorg voor ouderen, door volwassen kinderen (45-60 jaar). De resultaten hiervan worden geanalyseerd door dr. Ria Grommen en dr. Nancy Van Ranst.

We presenteren de resultaten van het onderzoek en we vroegen een reactie op de onderzoeksresultaten en de thema’s van het boek aan deskundigen die elk vanuit hun levensbeschouwing en expertise mensen begeleiden. Het boek besluit met een kritische reflectie van Walter Weyns over gezinswaarden en de mogelijke rol ervan in de samenleving.

Wie schreef het?

Het boek bevat bijdragen van Joris Dewispelaere, M’Hamed El Ouali, Ria Grommen, Harry Kunneman, Edel Maex, Alfons Marcoen, Ger Palmboom, Piet Raes, Hans Van Crombrugge, Nancy Van Ranst, Else Walravens en Walter Weyns.

Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de rol die levensbeschouwing opneemt in relaties, opvoeding voor kinderen en zorg voor ouders.

Bestellen?

Bestel het boek via Boek.be

Gedetailleerde productinformatie:

Uitgeverij: Lannoo
Jaar uitgave: 2009
ISBN: 9020980920
Aantal pagina's: 294
Richtprijs: 15 euro