Cultuursensitieve zorg voor senioren met een migratieachtergrond

Duur:

Wat?

Het project Immigration et vieillissement ("Immigratie en ouder worden") van het OCMW van Bergen geeft vorming aan werknemers uit de zorgsector, die steeds vaker werken met senioren met een migratieachtergrond.

Het project focust zich zowel op de oudere immigranten als op hun familie, en op mensen die beroepshalve met senioren bezig zijn.

Wie?

Dit is een initiatief van OCMW Bergen, met de steun van het intercultureel centrum Mons Borinage en Unia, gefinancierd door het Waals Gewest.

Waarom?

Het doel is om een culturele dimensie in de ouderenzorg te brengen, voor alle senioren, maar specifiek voor senioren met een migratieachtergrond.

In de regio van Bergen Borinage leven veel mensen met een migratieachtergrond. Zij doen relatief weinig beroep op de bestaande zorg- en opvangstructuren voor senioren. Hier zijn verschillende redenen voor, zoals een gebrekkige kennis van het Frans, financiële moeilijkheden, gebrek aan kennis over de zorgsector, culturele drempels, racisme, ...

Het OCMW van Bergen wil werknemers in de zorgsector ondersteunen om beter in te spelen op de noden van senioren met een migratieachtergrond, die een andere cultuur hebben of een andere taal spreken.

Meer weten?

Immigration et vieillissement en réflexion à Mons

 

Bekijk meer filmpjes over Ouderenzorg