Tips voor zorgverleners om beter cultuursensitief te communiceren

Duur: 1m36

Kaveh Bouteh is trainer en adviseur bij Pharos. Hij geeft o.a. advies over cultuursensitief communiceren. Binnen het programma 'Dementiezorg voor elkaar'*, gaat hij in op knelpunten die hulpverleners en (familieleden van) mensen met dementie met een migratie achtergrond in de praktijk tegenkomen. 

Op de website www.dementiezorgvoorelkaar.nl vind je 5 video’s waarin Kaveh enkele knelpunten toelicht die zorgverleners ervaren en zijn advies hierrond:

  1. Wat adviseer je een zorgverlener die voor het eerst bij een Turks-Nederlands echtpaar thuis langs gaat?

  2. Een zorgverlener vindt het lastig dat er iedere keer zoveel familie in huis aanwezig is als hij een Marokkaans-Nederlandse cliënt komt opzoeken. Wat zou je hem adviseren?

  3. Een zorgverlener heeft een Chinees-Nederlandse cliënt die of te vroeg, of te laat of helemaal niet op afspraken komt. Wat zou je haar adviseren?

  4. Wat adviseer je een zorgverlener die vindt dat de Moluks-Nederlandse mantelzorger van een cliënt overbelast lijkt?

  5. Heb je tips voor zorgverleners om beter cultuursensitief te communiceren?

Gepubliceerd op 19 sep. 2018 door Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

*Doel van het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.