Waarom is dialoog belangrijk in onze superdiverse samenleving?

Duur: 9m46

Khlalid Benhaddou (Netwerk Islamexperten) en Emilie Le Roi (Departement onderwijs en vorming) in gesprek. Op welke manieren kan je in een superdiverse samenleving met elkaar in dialoog kan gaan en hoe kan je ondanks verschillen in levensbeschouwing een gemeenschappelijke deler vinden? Dialoog kan helpen om op respectvolle wijze problemen bespreekbaar te maken en oplossingen te zoeken. Dialoog helpt ook om meerlagigheid duidelijk te maken en om te begrijpen dat mensen niet één maar verschillende (deel)identiteiten hebben. Dankzij dialoog doorbreek je vooroordelen en komt ieders individualiteit tot zijn recht.