Zorg beleven in ZNA Nierkliniek

Duur: 2m30

Naar aanleiding van de studiedag 'Als Plopsa de baas was in de zorg' ging Zorgnet Icuro op bezoek in ZNA Nierkliniek, met dit filmpje als resultaat. 

In ZNA bestaat de patiëntenpopulatie uit 17 verschillende nationaliteiten. Het ziekenhuis staat dan ook sterk in gezondheidsgeletterdheid. Gezondheidsgeletterdheid is de mate waarin mensen informatie over gezondheid kunnen verkrijgen, verwerken en begrijpen, zodat ze beslissingen kunnen nemen die hun gezondheid ten goede komen. In april 2018 ontving ZNA Nierkliniek dan ook de Health & Care award voor haar actieve beleid rond 'Klare Taal'. Lessen Nederlands voor anderstalige patiënten en een opleiding ‘taal & diversiteit’ voor de ZNA-ziekenhuismedewerkers zijn enkele voorbeelden van initiatieven. Het klare taal-gebruik in ZNA is o.a. merkbaar in de vernieuwde laagdrempelige brochures, de duidelijke afbeeldingen en het verhelderend filmpje over de dagindeling van de patiënt. 

De Nierkliniek werkte haar 'Klare Taal'-beleid uit in samenwerking met Atlas - de Antwerpse stadsdienst voor integratie & inburgering