Sprekers

Op zoek naar een boeiende spreker of workshopbegeleider? Hieronder vind je een overzicht aan sprekers die iets te vertellen hebben over cultuursensitieve zorg. Vanuit hun jarenlange praktijk, of als lid van een etnisch-culturele minderheid.

Rachida Ouchoukout

nieuw

Rachida Ouchoukout is coach en trainer en heeft Toegepaste Psychologie, Sociologie en Intercultureel Management en Communicatie gestudeerd. Ze ondersteunde de voorbije 20 jaar organisaties in het creëren van een draagvlak voor diversiteit.

Vanuit een bekrachtigende en ervaringsgerichte manier ondersteunt ze organisaties en teams om zich een inclusieve mindset eigen te maken. Een procesbegeleiding die de medewerkers helpt om impactvol aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie

Atlas Integratie en Inburgering Antwerpen

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen. Atlas begeleidt organisaties in Antwerpen die werken aan cultuursensitieve zorg en bouwen aan een cultuursensitieve organisatie.

Atlas analyseert je vraag, geeft informatie en advies en zoekt samen met jouw organisatie naar een antwoord.

Marijke Cornelis

Marijke Cornelis (°1973) is vergelijkende cultuurwetenschapper en veranderkundige. Ze werkt rond diversiteit, verbindende communicatie en inclusief leiderschap. Ze ondersteunde de voorbije 25 jaar als onderzoeker aan UGent, als trainer en procesbegeleider in o.a. de integratiesector, zowel lokale overheden als social profit organisaties in de implementatie van diversiteits- en inclusiebeleid.

Naziha Maher

Naziha Maher is Arabist/islamoloog en werkt al meer dan 30 jaar rond diversiteit en inclusiviteit op alle vlakken. Gestart in het onderwijs, CLB, journaliste bij Wereldwijd (voorloper MO), trainer diversiteit, VDAB, gezondheidszorg heeft Naziha hierover heel wat expertise opgebouwd. Vooral omdat ze als pionier veel projecten en initiatieven mee ontwikkeld en aangestuurd heeft. Dit o.a. in jeugdwerkingen, vrouwenwerkingen, interculturele bemiddeling, job coaching, cultuursensitieve zorg in de oncologie en palliatieve zorg. 

Agentschap Integratie en Inburgering

Het agentschap integratie en inburgering ondersteunt organisaties die werken aan een cultuursensitieve zorg en bouwen aan een cultuursensitieve organisatie.

Emel Tuncel, cultuursensitieve pleegzorg

Emel Tuncel

Emel Tuncel (°1988) is afgestudeerd als klinisch psychologe aan de UGent en werkt als stafmedewerker en coördinator cultuursensitieve pleegzorg in Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Ze geeft gastlezingen over interculturele hulpverlening, opvoeden in twee culturen en over cultuursensitieve pleegzorg.

Projectteam 'Ziedet?'

Met een cultuursensitieve basishouding in het werk staan, dat kan je leren! Het blended leertraject Ziedet? wil (toekomstige) hulpverleners én hun opleiders hierbij helpen. 

Het projectteam Ziedet? voorziet voor hen volgend aanbod: 

Mieke Groeninck

Mieke Groeninck

Mieke Groeninck (° 1987) is doctor in de antropologie en werkt enerzijds rond antropologie van islam en moslims in België en Nederland, en anderzijds rond het thema van ondersteuning van veerkracht bij asielzoekende en vluchtelingengezinnen.

Naima Charkaoui

Naima Charkaoui

Naima Charkaoui (°Roeselare 1978) is politicologe en werkt rond mensenrechten, ongelijkheid en antiracisme. Ze stond meer dan 10 jaar aan het hoofd van het Minderhedenforum en werkte daarna een vijftal jaar rond kinderrechten. Van maart tot juni 2019 was ze even kinderrechtencommissaris ad interim. Sinds juli 2019 werkt ze in de Noord-Zuidsector.

Houssein Boukhriss

Houssein Boukhriss

Houssein Boukhriss is een Belg van Marokkaanse afkomst en al meer dan 30 jaar een ervaren trainer/consultant op het vlak van diversiteitsmanagement en interculturele communicatie. Daarnaast geeft hij ook opleidingen in teamcoaching, conflicthantering en leiderschap, met een integratie van het ‘interculturele aspect’ als specialisatie.

vormingscentrum diversiteit

Medewerkers DoorElkaar

DoorElkaar is een organisatie in het Vormngscentrum Hivset. Onze missie bestaat erin om organisatorische en individuele vragen op het vlak van diversiteit, interculturaliteit en meertaligheid aan te pakken met een creatief aanbod. DoorElkaar brengt mensen vooral bij elkaar.

Ann Claeys, ouderenzorg, dementie

Ann Claeys

Ann Claeys is verpleegkundige en gerontoloog. Zij werkt als docent voor de opleiding Verpleegkunde van Erasmushogeschool Brussel en doet onderzoek rond cultuursensitieve thema’s zoals ‘Culturele competenties bij zorgverleners’ en ‘Dementie bij ouderen met een migratie-achtergrond (project DiversElderlyCare)’.

Charlotte De Kock

Charlotte is thuis in de drughulpverlening voor personen met een migratieachtergrond. Haar focus ligt op het bereiken van gelijkwaardige drughulpverlening voor deze populaties en de manier waarop dit op organisatie- en beleidsniveau bereikt kan worden. Op basis van meer dan 10 jaar praktijkgericht onderzoek onderzoekt ze graag samen met u hoe uw organisatie of lokaal beleid daartoe kan bijdragen. Recht academisch werk vindt u hier terug.

Patricia Fruyt

Patricia Fruyt is ‘Diensthoofd Patientenbegeleiding en Administratie’ bij het Universitair Ziekenhuis Gent. Ze stond er mee aan de wieg van het diversiteitsbeleid dat ondertussen is uitgegroeid tot een van de speerpunten van de organisatie.

Annelies Huybrechts

Annelies Huybrechts

Annelies Huybrechts werkte 15 jaar als psycholoog voor Minor-Ndako met buitenlandse niet begeleide minderjarigen. Zij is free lance trainer bij de Interactie Academie en werkt ze in een privépraktijk.

Ze is auteur van ‘Gespreksroute Trenziria’, een nieuwe methodiek voor groepsgesprekken over cultuur, identiteit en migratie, uitgegeven door de Interactie-Academie.

Griet Severeyns, contextuele therapie, vluchtelingen

Griet Severeyns

Griet is vormingswerker/contextueel therapeut/lector en heeft meer dan tien jaar ervaring in het werken met vluchtelingen. Ze werkte tien jaar voor OCMW Vosselaar waar ze vluchtelingen in het lokaal opvanginitiatief begeleide, zowel gezinnen als niet-begeleide minderjarigen. Daarna werkte ze voor het vluchtelingenteam van CAW De Kempen. Ze doceert momenteel aan AP Hogeschool richting orthopedagogie waar ze haar studenten inspireert in het omgaan met diversiteit.

Hakki Demirkapu

Hakki Demirkapu is huisarts in Brussel. Hij heeft met multiculturele patiëntenpopulatie gewerkt in Anderlecht, Molenbeek en Schaarbeek. Momenteel werkt hij als huisarts en praktijkopleider in MediSina gezondheidscentrum te Schaarbeek.

Hij is ook onderzoeker op de vakgroep Huisartsgeneeeskunde en Chronische zorg aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doet onderzoek over vroegtijdige zorgplanning bij etnische minderheden. Hij geeft lezingen over cultuursensitieve gezondheidszorg. 

 

 

Els Haüser

Els Haüser

De ervaring van Els Haüser is gebaseerd op 5 jaar werken binnen Samenlevingsopbouw Gent en 16 jaren binnen de Integratiesector als coördinator en als expert Interculturaliseringstrajecten / omgaan met diversiteit. Het gaat dan zowel om langdurige procesbegeleidingen als om korte injecties in de vorm van lezingen, vormingen, workshops, train the trainers. Momenteel zet ze vooral in op verbindende communicatie binnen een multiculturele setting.

Arzu Yentür, klinisch psychologe, divers cliënteel

Arzu Yentür

Arzu Yentür werkt als klinisch psychologe in Brussel. Naast haar klinisch werk met een cultureel divers cliënteel, is ze als dialoogcoach en onderzoeker verbonden aan het kenniscentrum Urban coaching and education van de Erasmushogeschool Brussel. Als dialoogcoach verzorgt ze coachingstrajecten aan teams om gevoelige thema’s binnen het onderwijs bespreekbaar te maken.

Gunilla de Graef

Gunilla ontwikkelt al 20 jaar originele trainingen rond het thema interculturele competenties en verleent advies op maat rond diversiteit en inclusie  in organisaties.

Dirk Geldof

Dirk Geldof

Dirk Geldof is doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen. Hij is deeltijds hoogleraar Sociologie aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen Universiteit Antwerpen, lector en senior-onderzoeker aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) en lector aan de opleiding Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool (Antwerpen).

Hanan Ben Abdeslam

Hanan Ben Abdeslam

Hanan Ben Abdeslam is vroedvrouw en coördinator binnen het Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan in Brussel. Ze geeft vormingen en lezingen over cultuursensitieve zorg, meer specifiek over cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheid en moeder- & kindzorg binnen een ziekenhuissetting en thuiszorg.

Fanny Matheusen

Fanny Matheusen

Fanny biedt trainingen aan rond interculturele communicatie en interculturele competentie, ze verzorgt lezingen over de kracht van heterogeniteit in teams, over interculturele zorg. Ze verzorgt expertcoaching voor teams die een stapje verder willen gaan. Ze begeleidt intervisies op methodisch vlak. Ze kan in organisaties een interculturaliseringstraject faciliteren.

Birsen Basar

Birsen Basar

Sinds 2007 weet ze dat ze autisme heeft. Ze geeft workshops en lezingen over autisme in de Turkse cultuur.

Willy Musitu

Willy Musitu was coördinator van het project 'Armoede  gekleurd' op het PAG, Platform van Afrikaanse Gemeenschappen in Antwerpen, een federatie van verenigingen opgericht door mensen met een Afrikaanse migratieachtergrond.Hij is sinds 2016 aan de slag als educatief medewerker bij Internationaal Comité vzw in Brussel, een andere koepelorganisatie van verenigingen actief in Vlaanderen en Brussel.

Winny Ang

Winny Ang werkt als kinder-en jeugdpsychiater in Antwerpen. Tevens behaalt ze een MSc in Transcultural Psychiatry (Mc Gill University, Canada). Naast haar klinisch werk met een (cultureel) divers cliënteel, is Winny Ang ook verbonden aan de faculteit geneeskunde, Universiteit Antwerpen als praktijkassistent Communicatie en docent Arts&Maatschappij, diversiteit. Ze geeft ervaringsgerichte vormingen rond het diversiteitsensitief werken in verschillende settings (gezondheidszorg, culturele sector, onderwijs, ...). 

 

 

Saloua Berdai

Saloua Berdai Chaouni is master in de Biomedische Wetenschappen, in Management in de Sociale Economie en in Gerontologische Wetenschappen. Ze leverde vernieuwende en baanbrekende werk over inclusieve zorg- en welzijnssector. Ze wordt als één van de pioniers in het werken rond vergrijzing en diversiteit in Vlaanderen beschouwd. Haar beleidsonderzoek over dit thema werd in 2012 met de Prijs Charles Ullens van het Koning Boudewijn Stichting erkend. Momenteel rondt ze haar doctoraatsonderzoek over dementiebeleving en dementiezorg bij ouderen met migratie-achtergrond. Daarnaast is ze als docent en onderzoeker aan Karel de Grote Hogeschool, Erasmus Hogeschool Brussel en de VUB verbonden. 

Peter Degand

Peter Degand werkt als psychiatrisch verpleegkundige in Ieper, en is lid van de werkgroep Nvkvv Pluricultureel verplegen.

Stephanie De Maesschalck

Stéphanie De Maesschalck

Stéphanie De Maesschalck is sinds 2001 huisarts, momenteel in een wijkgezondheidscentrum. Sinds 2002 is ze verbonden aan de UGent, Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, waar ze als gastprofessor verantwoordelijk is voor het thema diversiteit in de opleidingen geneeskunde en gezondheidszorg. Ze heeft ruime ervaring in lesgeven en trainingen rond het thema diversiteit, zowel in zorgopleidingen zelf als via CME en train-the-trainer workshops. Ze was en is daarnaast ook betrokken bij verschillende Europese en Belgische, interuniversitaire projecten rond het thema zorg in brede diversiteit

Solentra vzw

Medewerkers Solentra vzw

Solentra maakt deel uit van PAïka, psychiatrische afdeling voor infants, kids en adolescenten van het UZBrussel. Als expert in de transculturele psychiatrie bieden wij psychische zorg en hulpverlening aan jonge vluchtelingen- en migrantenkinderen en hun gezin. Solentra staat voor Solidariteit & Trauma.

Stefaan Plysier

Stefaan Plysier werkt bij het Steunpunt TèGek.  Hij geeft vormingen en lezingen rond cultuursensitieve zorg en het belang van de antropologische blik in de (geestelijke) gezondheid. Hij kan ook gevraagd worden als begeleider van intervisies en workshops.Na zijn opleiding als psycholoog volgde Stefaan de aanvullende studie Santé, Maladie, Soin et Cultures aan de Faculté de Medicine Paris Descartes.